Yeni yazılardan haberdar olmak isterseniz, buraya e-posta adresinizi yazınız.

Cuma günü neler yapmalıyım?

"Ey îmân edenler! Cum‘a günü namaz için
seslenildiği (ezan okunduğu) zaman,
hemen Allah’ın zikrine koşun ve alış-verişi bırakın! 
Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. "

1- Cumayı perşembeden karşılamalı. Perşembe ikindiden sonra tevbe istiğfar etmeli. Kur’an-ı kerim ve Yasin suresini okumalı. Bir hadis-i şerifte, (Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir) buyurulmaktadır. (İsfehani)

2- Peygamber Efendimiz (sav), "Cuma günü gusledenin günahları affolur" buyurmaktadır. (Taberani)

3- Cuma namazına erken gitmeli, ilk safta yer almalı. Namaz kılanın önünden geçmemeli. Hatip minbere çıkınca, konuşmamalı.

4- Az da olsa sadaka vermeli. Çoluk çocuğunun nafakasını bol vermeli.

5- Cuma günü duanın kabul olduğu vakti bulmak için çokça ibadet etmeli.

6- Cuma günü çok salevat-ı şerife getirmeli. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
"Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur." [Dare Kutni]

7- Ana babanın ve evliyanın kabirlerini ziyaret etmeli. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
"Ana-babasının kabrini, Cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur. Haklarını ödemiş olur." [Tirmizi]

8- Cuma günü sevinmek, herhangi bir müslümanın Cumasını tebrik etmek iyi olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Cuma günü, kuşlar ve vahşi hayvanlar birbirine "Selamün aleyküm, bugün Cuma günüdür" derler."[Deylemi]

9- İkindiden sonra, seccade üzerinde elinden geldiği kadar, (ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kavi, ya Kadir) demeli, sonra dua etmelidir.

10. "Cuma gecesi Kehf suresini okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki cuma arasında işlediği (küçük) günahlar da affolur."
(Değişik rivayetler için bk. et-Terğıbü ve't-Terhib, Kitabu'l-Cuma, 1/512-513)

KEHF SURESİ okuyun...
(İsra suresinden sonra, videoda 34:50 dakikadan başlıyor...)"Kim, Kehf sûresinin evvelinden (bir rivayette sonundan) on âyet ezberlerse, Deccâl'den korunmuş olur."
(Müslim, Müsâfirûn, 257; Ebû Dâvud, Menâhim, 14; Tirmizi, Fiten, 59; İbn Mâce, Fiten, 33)


Kaynak: Dinimiz İslam

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails