Yeni yazılardan haberdar olmak isterseniz, buraya e-posta adresinizi yazınız.

Namazsızlığın Sebebi Nedir?


Sabır ve namaz ile (Allahtan) yardım isteyin! Şüphesiz ki o, (Allaha) gönülden bağlı olanlardan başkasına elbette ağır gelir. Onlar ki, gerçekten Rablerine kavuşacak ve Ona dönecek kimseler olduklarını sezerler. (katî olarak îman ederler) (Bakara 45-46)Namazsızlık gaflet ya da inkâr veya îman zayıflığı sebebiyledir. İnkâr, insanın âcizliğini bilmemesidir.

Aczini bilmemek, kibri netice verir. Kibir ise, kulun yaratıcısına acziyet itirafı olan secde etmeye mâni olur. Dünyayı, asıl olan âhiret hayatının önüne geçirecek derecede maddiyat ile meşgul olmak ise gafleti netice verir. Gafletin tarifi işlenen günahlardan vicdanın azap duymamasıdır. Gaflet kalınlaştıkça Allaha muhabbet ve korku azalır. Akabinde îmanın alâmetleri olan başta namaz ve diğer farz ibâdetlere karşı tembellik başlar ve zamanla terke uğrar. Îman da tehlikeye girer. Nitekim Efendimiz (asm), Kişi ile şirk ve küfür arasında namazın terki vardır. buyurmuştur. (Müslim)

Demek ki, kişinin dînini muhafaza eden en önemli esas namazdır. Lâkin bu çok mühim ve kudsî hakîkate gösterilecek tembellik sebebiyledir ki; namaz, Hz. Peygamberimizin (asm) ümmetine vasiyeti olmuş ve son sözlerinde; Namazlara dikkat ediniz. Namazlara dikkat ediniz! buyurarak o şefkatli Peygamber ümmeti için namaz hususunda ne kadar endişelendiğini göstermiştir. (Kenz)

Yazının devamı için tıkla:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails